OSI Kendo

Medlemskap

For å bli medlem i OSI Kendo trenger man to ting:

For studenter

 Medlemskap i OSI  445 kr pr semester
 Medlemskap SiO Athletica  169 kr pr måned

445 er pr semester, i denne prisen er både medlemskap i OSI generelt og OSI Kendo spesifikt inkludert. Det er også nødvendig med et medlemskap i SiO Athletica, siden vi trener i deres lokaler. Medlemskap i SiO Athletica innebærer at en kan benytte seg av alle Athletica treningssentrene, og ikke bare til kendo.

For Ikke-studenter (eller studenter ikke affiliert ved de største utdanningsinstitusjonene i Oslo):

 Medlemskap i OSI  525 kr pr semester
 Medlemskap SiO Athletica  Se SiO Priser