OSI Kendo

Styret og Kontaktinformasjon

Styret 2016

OSI Kendo styret blir valgt av medlemmene på årsmøtet som tar sted ved slutten av hvert år.

Styret for 2017 er:

Tor Johan Nyvoll – Styreleder

Aleks Bako – Nestleder

Christian Sæther- Økonomiansvarlig

Alice Powell – Sekretær

Simon Schrader – Styremedlem

Håkon Erikson – Styremedlem

Helene Martinsen – Styremedlem

 

Kontaktinformasjon

epost: kendo-styret@osi.uio.no

Styrer svarer på alle henvendelser som sendes på epost.

Dokumenter