For å trene med OSI Kendo kreves det to ulike medlemskap. Et i OSI og et i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

  • I OSI Medlemskapet inngår det en kontingent for å være medlem av Oslo Studentenes Idrettskrets og en treningsavgift for å kunne trene sammen med OSI Kendo. Treningsavgiften og kontingenten er to separate fakturaer, tabellen under viser summen av disse to. Disse betales engang i semesteret.
  • Siden vi trener på SiO Athletica sine fasiliteter på Blindern må en også være medlem der. I det medlemskapet inngår det også full tilgang til alle treningssentrene og utstyr hos SiO athletica. SiO medlemskap betales vanligvis på månedlig avtalegiro. Det er de månedlige prisene som presenteres under.


Merk at prisene for medlemskapene varierer om du er student eller ikke-student.


StudentIkke-Student
OSI-medlemskap445525
SiO-medlemskap175*549**


NB! "Ved betaling av treningsavgift (OSI Medlemskap) blir du belastet med 10 kr + 4% av kjøpesummen"


*Om du ikke er student ved UiO, OsloMet eller noen av de andre store utdanningsinstitusjonene i Oslo så kan prisen variere. Se SiO Atheltica sin hjemmeside for mer detalj.

**Prisen er lavere for ansatte ved f.eks. UiO. Se SiO Atlhetica sin hjemmeside for mer detalj.[English]

In order to practise together with OSI Kendo you must acquire two memberships. One in Oslo Studentenes Idrettskrets (OSI) and one in the Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

  • In the OSI membership there are two fees. One is for membership in OSI itself, while the other is a fee for the usage and maintenance of the Kendo Club's equipment. The two fees come in two separate invoices, the table below shows the sum of these two fees. These fees are paid once per semester.
  • The SiO membership is for access to the training facility. This is mandatory since all our practises take place at Blindern Athletica. This membership also includes full access to all SiO Athletica buildings and usage of any equipment they may have. This fee is usually paid monthly.


Please be aware that prices vary if you're a student or not.


StudentNot a student
OSI-medlemskap445525
SiO-medlemskap175*549**


NB"Upon paying the OSI membership fee, the invoice will charge you an ekstra 10 kr + 4% of the product sum as an administration fee!"


*If you're not a student at any of the major education institutions in Oslo, the price might be different. See the home page of SiO Athletica for detailed prices.

**There may be cheaper options if you're i.e. an employee at the University of Oslo. See the home page of SiO Athletica for details.